Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC125DVM/RZFC125DY1 inverter R32

40,000,000₫ 40,000,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Áp Trần Daikin FBFC140DVM/RZFC140DY1 inverter R32

43,500,000₫ 43,500,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBA125BVMA/RZF125CVMV inverter R32

45,500,000₫ 45,500,000₫
5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 R410

37,300,000₫ 37,300,000₫
5.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V

35,700,000₫ 35,700,000₫
5.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 R410

40,500,000₫ 40,500,000₫
8 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin FDN80HV1/RN80HY19

69,700,000₫ 69,700,000₫
8 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDR250PY1/RZUR250PY1

84,900,000₫ 84,900,000₫
/ 2
0905.211.689