Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5

6,700,000₫ 6,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5/ SRC10YXP-W5

8,000,000₫ 8,000,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

8,950,000₫ 8,950,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5/ SRC13YXP-W5

10,200,000₫ 10,200,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

13,650,000₫ 13,650,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5/ SRC18YXP-W5

16,600,000₫ 16,600,000₫
0905.211.689