Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 R410a

15,700,000₫ 15,700,000₫
2.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Sumikura Thương Hiệu Sumikura APF/APO 210 R410

17,700,000₫ 17,700,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Sumikura Thương Hiệu Sumikura APF/APO 280 R410

19,700,000₫ 19,700,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 R410a

21,200,000₫ 21,200,000₫
3 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-280

22,000,000₫ 22,000,000₫
3.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Sumikura Thương Hiệu Sumikura APF/APO 360 (R410)

24,700,000₫ 24,700,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 R410

27,300,000₫ 27,300,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-360

27,100,000₫ 27,100,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Sumikura Thương Hiệu Sumikura APF/APO-420 R410

28,700,000₫ 28,700,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-500

33,500,000₫ 33,500,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO 500 R410a

32,100,000₫ 32,100,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Sumikura Thương Hiệu Sumikura APL/APO-600 R410

38,000,000₫ 38,000,000₫
0905.211.689