Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

DÀN NÓNG DAIKIN SUPER MULTI X R32 3MKM52RVMV

24,600,000₫ 24,600,000₫
2 HP | NGỰA

DÀN NÓNG DAIKIN SUPER MULTI X R32 3MKM52RVMV

24,600,000₫ 24,600,000₫
3.5 HP | NGỰA

DÀN NÓNG DAIKIN SUPER MULTI X R32 4MKM80RVMV

35,150,000₫ 35,150,000₫
4 HP | NGỰA

DÀN NÓNG DAIKIN SUPER MULTI X R32 5MKM100RVMV

42,850,000₫ 42,850,000₫
0905.211.689