Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1

21,900,000₫ 21,900,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM

27,700,000₫ 27,700,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric 3.0 HP PLY-P24BALCM

36,500,000₫ 36,500,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM

33,000,000₫ 33,000,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM 5.5 HP

60,950,000₫ 60,950,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM

68,400,000₫ 68,400,000₫
0905.211.689