Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12VKH-8

9,400,000₫ 9,400,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N12WKH-8

9,600,000₫ 9,600,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N9WKH-8

7,750,000₫ 7,750,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều inverter XPU12XKH-8

11,500,000₫ 11,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8

17,500,000₫ 17,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Panasonic inverter 1 chiều XPU18XKH-8B

17,500,000₫ 17,500,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N18XKH-8

15,250,000₫ 15,250,000₫
2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic CU/CS-C18FFH

18,850,000₫ 18,850,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Panasonic 1 chiều N24XKH-8

20,700,000₫ 20,700,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C28FFH

27,900,000₫ 27,900,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ

34,750,000₫ 34,750,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Panasonic Panasonic Panasonic CU/CS-C45FFH

36,650,000₫ 36,650,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5

19,100,000₫ 19,100,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5

24,900,000₫ 24,900,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-25PU1H5B/U25PN1H5

24,500,000₫ 24,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5

30,500,000₫ 30,500,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5

32,500,000₫ 32,500,000₫
3.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-30PU1H5B/U30PN1H5

28,100,000₫ 28,100,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5

34,500,000₫ 34,500,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-36PU1H5B/U36PN1H8

31,000,000₫ 31,000,000₫
0905.211.689