Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) AQA-RV9QC

5,750,000₫ 5,750,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AQA-KCRV10TR model 2022

6,400,000₫ 6,400,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua inverter 1 HP AQA-RV10QC2 model 2024

5,900,000₫ 5,900,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S 1.0 HP (1 Ngựa)

5,100,000₫ 5,100,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AQA-RV13QC

6,750,000₫ 6,750,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AQA-KCRV13TR model 2022

7,250,000₫ 7,250,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua inverter 1.5 HP AQA-RV13QC2 model 2024

7,100,000₫ 7,100,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh Aqua 1.5 HP (1.5 Ngựa) AQA-KCR12NQ-S

5,900,000₫ 5,900,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua inverter 2 HP AQA-RV18QE model 2024

10,800,000₫ 10,800,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh Aqua 2.0 HP (2 Ngựa) AQA-KCR18NQ-S

10,250,000₫ 10,250,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh Aqua Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa) AQA-RV18QA

10,950,000₫ 10,950,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Aqua Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) AQA-RV24QA

14,800,000₫ 14,800,000₫
0905.211.689