Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP SRK10YYP-W5 model 2023

8,350,000₫ 8,350,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) SRK10YXS-W5

11,900,000₫ 11,900,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YYP-W5 model 2023

10,300,000₫ 10,300,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) SRK13YXS-W5

14,300,000₫ 14,300,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.0 HP SRK18YYP-W5 model 2023

16,550,000₫ 16,550,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) SRK24YXS-W5

23,450,000₫ 23,450,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) SRK18YXS-W5

21,400,000₫ 21,400,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM

27,700,000₫ 27,700,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5

6,700,000₫ 6,700,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5

20,500,000₫ 20,500,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5/ SRC10YXP-W5

8,000,000₫ 8,000,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S

28,200,000₫ 28,200,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5

8,950,000₫ 8,950,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5

25,750,000₫ 25,750,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5/ SRC13YXP-W5

10,200,000₫ 10,200,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT71VG/FDC71VNP

25,750,000₫ 25,750,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

13,650,000₫ 13,650,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5

32,500,000₫ 32,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5/ SRC18YXP-W5

16,600,000₫ 16,600,000₫
0905.211.689