Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.0TNZ1NH/RAS-1.0TNZGNH1

17,500,000₫ 17,500,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNE1NH / RAS-1.5TNESNH inverter

19,300,000₫ 19,300,000₫
1.5 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-1.5TNZ1NH/RAS-1.5TNZGNH1

18,500,000₫ 18,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNE1NH / RAS-2.0TNESNH1

24,700,000₫ 24,700,000₫
2 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi Hitachi RCI-2.0TNZ1NH / RAS-2.0TNZGNH1

20,700,000₫ 20,700,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi RCI-3.0TNE1NH / RAS-3.0TNESNH1

28,300,000₫ 28,300,000₫
3 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi RCI-3.0TNZ1NH / RAS-3.0TNZGNH1

24,900,000₫ 24,900,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi RCI-4.0TNE1NH / RAS-4.0TNESNH1

40,700,000₫ 40,700,000₫
4 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi RCI-4.0TNZ1NH/RAS-4.0TNZGMH1

33,700,000₫ 33,700,000₫
5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Hitachi RCI-5.0TNE1NH / RAS-5.0TNESMH1

38,900,000₫ 38,900,000₫
5 HP | NGỰA

Âm Trần Hitachi RCI-6.0TNZ1NH / RAS-6.0TNZGMH1

37,900,000₫ 37,900,000₫
0905.211.689