Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V10WIN

6,700,000₫ 6,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG V13ENH1

7,700,000₫ 7,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều inverter V13ENS1

7,700,000₫ 7,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V13WIN

7,700,000₫ 7,700,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V18WIN

12,650,000₫ 12,650,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều inverter V18ENF1

13,600,000₫ 13,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Âm Trần Lg Lg ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1 inverter

22,300,000₫ 22,300,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 inverter

30,500,000₫ 30,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG1 chiều inverter V24ENF1

14,700,000₫ 14,700,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V24WIN

16,100,000₫ 16,100,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 inverter

26,950,000₫ 26,950,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 inverter

38,000,000₫ 38,000,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 inverter

41,100,000₫ 41,100,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0

19,000,000₫ 19,000,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ18GTLA0

23,150,000₫ 23,150,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ24GTLA0

26,300,000₫ 26,300,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0

28,500,000₫ 28,500,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48GLMLA0

39,000,000₫ 39,000,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ18GPLA0

22,500,000₫ 22,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG thổi tròn ZTNQ36GYLA0

40,000,000₫ 40,000,000₫
5.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần LG thổi tròn ZTNQ48GYLA0

41,000,000₫ 41,000,000₫
0905.211.689