Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-19PU1H5B/U19PN1H5

19,100,000₫ 19,100,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5

24,900,000₫ 24,900,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-25PU1H5B/U25PN1H5

24,500,000₫ 24,500,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5

30,500,000₫ 30,500,000₫
3 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5

32,500,000₫ 32,500,000₫
3.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-30PU1H5B/U30PN1H5

28,100,000₫ 28,100,000₫
6 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5

34,500,000₫ 34,500,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần panasonic S-36PU1H5B/U36PN1H8

31,000,000₫ 31,000,000₫
0905.211.689