Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K/GUL50W/A R410

21,300,000₫ 21,300,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K/GUL71W/A

26,000,000₫ 26,000,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K/GUL100W/A

33,000,000₫ 33,000,000₫
5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A

37,200,000₫ 37,200,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K/GUL140W/A

41,700,000₫ 41,700,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A

48,700,000₫ 48,700,000₫
0905.211.689