Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

Tủ Đứng Funiki Fukini Funiki FC 100

57,000,000₫ 57,000,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Funiki Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) HIC09TMU

5,350,000₫ 5,350,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Funiki Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) HIC12TMU

6,350,000₫ 6,350,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Funiki Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) HIC18TMU

10,700,000₫ 10,700,000₫
2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Funiki Fukini Funiki FC18

15,500,000₫ 15,500,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

15,900,000₫ 15,900,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Funiki Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) HIC24TMU

13,550,000₫ 13,550,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

19,700,000₫ 19,700,000₫
3 HP | NGỰA

Tủ Đứng Funiki Fukini Funiki FC27MMC

18,200,000₫ 18,200,000₫
4 HP | NGỰA

Tủ Đứng Funiki Fukini Funiki FC36 -1Pha

24,150,000₫ 24,150,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC36

28,100,000₫ 28,100,000₫
5.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Funiki Fukini Funiki FC50

28,800,000₫ 28,800,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

30,850,000₫ 30,850,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Funiki SC 09MMC2

4,900,000₫ 4,900,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Funiki SC SC12MMC2

6,400,000₫ 6,400,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Funiki SC18MMC2

9,200,000₫ 9,200,000₫
2.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Funiki SC24MMC2

12,200,000₫ 12,200,000₫
0905.211.689