Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG 1.0 HP K09CH model 2023

5,850,000₫ 5,850,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V10WIN

6,700,000₫ 6,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG V13ENH1

7,700,000₫ 7,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều inverter V13ENS1

7,700,000₫ 7,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V13WIN

7,700,000₫ 7,700,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN1 model 2024

6,950,000₫ 6,950,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG Wifi và Cảm biến bụi V10APF 1.0 HP Inverter

10,450,000₫ 10,450,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG Inverter 1.5HP V13WIN1 model 2024

8,000,000₫ 8,000,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V18WIN

12,650,000₫ 12,650,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều inverter V18ENF1

13,600,000₫ 13,600,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG Wifi và Cảm biến bụi V13APF 1.5 HP Inverter

11,750,000₫ 11,750,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh LG 1.5 HP K12CH model 2023

6,500,000₫ 6,500,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG Inverter 2.0HP V18WIN1 model 2024

13,000,000₫ 13,000,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh LG 2.0 HP K18CH model 2023

9,900,000₫ 9,900,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG1 chiều inverter V24ENF1

14,700,000₫ 14,700,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường LG 1 chiều V24WIN

16,100,000₫ 16,100,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh LG Inverter 2.5HP V24WIN1 model 2024

15,850,000₫ 15,850,000₫
0905.211.689