Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Gree CHARM9CI inverter 1hp

6,900,000₫ 6,900,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Gree CHARM12CI inverter 1,5hp

8,800,000₫ 8,800,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh Gree CHARM18CI inverter 2hp

13,700,000₫ 13,700,000₫
2 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC18AL-K6NNC7A

18,500,000₫ 18,500,000₫
2 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K/GUL50W/A R410

21,300,000₫ 21,300,000₫
2.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC24AL-K6NNC7A

20,500,000₫ 20,500,000₫
3 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K/GUL71W/A

26,000,000₫ 26,000,000₫
4 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K/GUL100W/A

33,000,000₫ 33,000,000₫
5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC42AL-M6NNC7A

35,500,000₫ 35,500,000₫
5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K/GUL125W/A

37,200,000₫ 37,200,000₫
5.5 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC48AH-M3NTB1A

39,300,000₫ 39,300,000₫
5.5 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K/GUL140W/A

41,700,000₫ 41,700,000₫
6 HP | NGỰA

Tủ Đứng Gree Thương Hiệu Gree GVC55AH-M3NTB1A

46,700,000₫ 46,700,000₫
6 HP | NGỰA

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K/GUL160W/A

48,700,000₫ 48,700,000₫
1 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Gree GWC09KB-K6N0C4

5,850,000₫ 5,850,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Gree GWC09PB - K3D0P4

6,900,000₫ 6,900,000₫
1.5 HP | NGỰA

Máy lạnh treo tường Gree GWC12KC-K6N0C4

7,850,000₫ 7,850,000₫
1 HP | NGỰA INVERTER

Máy lạnh treo tường Gree GWC12PB - K3D0P4

8,450,000₫ 8,450,000₫
0905.211.689