Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V

10,900,000₫ 10,900,000₫
1 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 R410

13,700,000₫ 13,700,000₫
1.5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC40DVM/RZFC40DVM inverter R32

17,200,000₫ 17,200,000₫
1.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V

12,900,000₫ 12,900,000₫
1.5 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 R410

16,000,000₫ 16,000,000₫
2 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 R410

20,100,000₫ 20,100,000₫
2 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

16,900,000₫ 16,900,000₫
2.5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V inverter R32

33,700,000₫ 33,700,000₫
3 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V

22,900,000₫ 22,900,000₫
3 HP | NGỰA

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXY1V

24,550,000₫ 24,550,000₫
3.5 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC85DVM/RZFC85DVM inverter R32

32,000,000₫ 32,000,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBFC100DVM/RZFC100DVM inverter R32

36,700,000₫ 36,700,000₫
4 HP | NGỰA INVERTER

Giấu Trần Ống Gió Daikin Daikin FBA100BVMA/RZF100CVMV inverter R32

41,500,000₫ 41,500,000₫
/ 2
0905.211.689