Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

2 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU18/RC18

19,450,000₫ 19,450,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU24/RC24

23,650,000₫ 23,650,000₫
4 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU36/RC36

30,000,000₫ 30,000,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech Reetech RU48/RC48

37,650,000₫ 37,650,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Reetech Reetech RU60/RC60

40,100,000₫ 40,100,000₫
0905.211.689