Email: CongngheNLX@gmail.com

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Hiện Đại

0905.211.689

Tư vấn mua hàng

1.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-130CSP

17,600,000₫ 17,600,000₫
2 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-180CSP

18,950,000₫ 18,950,000₫
2.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-240CSP

23,650,000₫ 23,650,000₫
3.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-300CSP

25,450,000₫ 25,450,000₫
5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-420CSP

32,250,000₫ 32,250,000₫
5.5 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-480CSP

34,350,000₫ 34,350,000₫
6 HP | NGỰA

Áp Trần Toshiba Toshiba RAV-600CSP

45,950,000₫ 45,950,000₫
0905.211.689